Monday, June 25, 2007

Keris melayu

Keris yang asalnya dari perkataan kekeratan "Ke" dan "aris" yang bermakna tenang, lambat atau halus adalah kelompok senjata tikam yang merupakan lambang kekuatan para hulubalang serta kerajaan-kerajaan purbakala di zaman dahulu.

Keris berkait rapat dengan ilmu persilatan di nunsantara.... didalam majlis berlimau keris adalah suatu senjata yang wajib ada. keres juga merupakan kebanggaan orang-orang melayu..

No comments: